Profilering

Just nu pågår uppsättning av skyltar med Toarpshus logga på våra fastigheter. Detta som ett led i profileringen av Toarpshus. Vi kommer också inom kort att dela ut en ny marknadsföringsbroschyr till samtliga hyresgäster, blivande hyresgäster och andra intressenter. Vi hoppas att vi med detta klart ska visa vilka fastigheter som är våra och att du, som hyresgäst, ska tycka att detta är positiva insatser för marknadsföringen av vårt bolag!