Välkommen till Toarpshus

AB Toarpshus är ett bostadsbolag som är helägt av Borås stad. Vår uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Borås stads östra delar i trakterna runt Dalsjöfors. Vi ska ha ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge. Vi ska uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.

AB Toarpshus är självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från Borås stad och dess invånare.

AB Toarpshus äger och förvaltar 460 lägenheter i Dalsjöfors med omnejd.

Vill du hyra lägenhet eller har andra frågor ring på telefonnummer 033-13 36 36 måndag till onsdag 09:30-11:30 eller via mail info@toarpshus.se