Välkommen till Toarpshus

AB Toarpshus är ett bostadsbolag som är helägt av Borås stad. Vår uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Borås stads östra delar i trakterna runt Dalsjöfors. Vi ska ha ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och läge. Vi ska uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden.

AB Toarpshus är självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från Borås stad och dess invånare.

AB Toarpshus äger och förvaltar 460 lägenheter i Dalsjöfors med omnejd.

Vill du hyra lägenhet eller har andra frågor ring vår vicevärd Peter johansson på telefonnummer 010-4423741 Måndagar till Onsdagar kl. 9.30-11.30 eller via mail peter.johansson@hsb.se