Om Toarpshus

AB Toarpshus är ett kommunalt bolag med uppgift att erbjuda trivsamma och väl utrustade lägenheter i Dalsjöfors kommundel. Styrelsen för bolaget består av lokala politiker med god kännedom om förhållandena i de olika bostadsområdena. Ordförande är Sven-Erik Andersson (s) och vice ordförande är Fredrik Nilströmer (L).

Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.