Hyreshöjningen för 2017 klar

AB Toarpshus och Hyresgästföreningen har kommit överens om 2017 års hyror. Hyran kommer att höjas med 0,95% från den 1 april. Höjningen gäller för resten av 2017. Hyresavin med denna höjning kommer i dagarna.