Takbyte Badhusvägen 14

Med start i början av nästa vecka (v37) påbörjar AB Toarpshus ett takbyte på Badhusvägen 14. Vi kommer att byta takpapp, alla plåtdetaljer samt måla om takfoten. Vår entreprenör är TakTeknik Norden AB. Arbetet kommer att pågå ca två veckor om vädret står oss bi.