Uthyrningspolicy för Toarpshus

Syfte

Säkerställa en enhetlig och transparent uthyrning. 

Ansvar

VD

Bostadskö och uthyrning av lägenheter

 • Man ställer sig i bostadskö på vår hemsida. Man får en poäng per dag som man står i kön.
 • Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas.
 • Kontraktsinnehavare hos Toarpshus har istället boendepoäng. Det ger en poäng per dag, från avtalets startdatum.

Vi fördelar lägenheter enbart via köpoäng/boendepoäng i bostadskön.

Vi samarbetar med Migrationsverket, som idag hyr 25 lägenheter. Dessutom har, enligt styrelsebeslut, Arbetslivsförvaltningen, förtur till var tionde lägenhet.

Särskilda uthyrningsregler

Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är de 16 lägenheterna på Badhusvägen 28 och sju lägenheter på Dalsjövägen 25. För att få en trygghetsbostad ska man ha fyllt 70 år och stå i vår kö för trygghetsboende. 

Grundkrav för alla avtalstecknare

 • Man ska ha fyllt 18 år.
 • Man skall inte ha några betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • Man skall inte ha några hyresskulder, eller andra betydande skulder.
 • Man skall ha goda boendereferenser från sin tidigare hyresvärd.
 • Man ska ha närvarat vid visning av lägenhet innan man erbjuds teckna avtal.

Avtalstyper

 • Tillsvidareavtal för lägenhet, lokal och p-plats. Vid tecknande av avtal förlorar man sina köpoäng och får istället bygga upp boendepoäng från avtalsstarten.

Uppsägningstid för våra avtal

 • Lägenhet 3 månader, vid dödsfall minst 1 månad
 • Trygghetsboende 3 månader, vid dödsfall minst 1 mån 
 • P-plats, 1 månad
 • Lokal, enligt hyreskontrakt

Uthyrningspolicy, tagen i AB Toarpshus styrelse 2017-09-13