Målning i Målsryd

Trädetaljerna på fasaderna på Hasselbacksvägen 16 och Hultavägen 4 - 6 i Målsryd kommer att målas om under våren. Arbetena kommer att påbörjas i mitten av april och pågå fram till en bit in i juni. Vi hoppas att de boende ska bli nöjda med resultatet.