Nya lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors?!

Toarpshus vill bygga 50 nya lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors. Vi planerar för byggnation av 16 st lägenheter om 2 rum och kök, 24 st på 3 rum och kök, 8 st 4 rum och kök samt 2 st om 5 rum och kök. Se bild från Ripbärsvägen! Om processen går framåt som vi räknar med skulle det kunna innebära att vi kan påbörja byggnationen under våren/sommaren 2018. Blivande hyror kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen och blir inte klara förrän vi vet om vi kan bygga lägenheterna.

Om allt flyter på så att detta blir möjligt skulle vi kunna ha 50 nya lägenheter klara för både gamla och nya Dalsjöforsare vid årsskiftet 2019 - 2020!