Hyreshöjning klar

Årets hyresförhandlingar har resulterat i en hyreshöjning på 2,1% fr om 2020-04-01