Hultavägen 4-6

Centralt läge i samhället med stora inbjudande gräsytor runt husen. Lekplats samt yta för trädgårdsmöbler för stora och små. Nära kiosk och kommunikationer. Fjärrvärme, parkeringsplats finns.

Kontakta Toarpshus 033-13 36 36

Om Målsryd

Målsryd ligger cirka 9 kilometer sydost om Borås. Orten uppstod som ett stationssamhälle till den större tätorten Dalsjöfors, som saknade järnvägsförbindelse. På orten finns en skola med förskoleklass, skola för år 1-6 samt fritidshem. Det finns även en aktiv hembygdsförening som bygger ett nytt centrum runt samhällets kiosk. Järnvägen ger liv åt det lilla samhället.