Hasselbacksvägen 16

Stora lägenheter i ett trevåningshus. Huset har god tillgänglighet eftersom det finns hiss. Nära till naturen. Bra kommunikationer till Borås. Närhet till kiosk. Fjärrvärme, parkeringsplats finns.

Kontakta Toarpshus 033-13 36 36

Om Målsryd

Målsryd ligger cirka 9 kilometer sydost om Borås. Orten uppstod som ett stationssamhälle till den större tätorten Dalsjöfors, som saknade järnvägsförbindelse. På orten finns en skola med förskoleklass, skola för år 1-6 samt fritidshem. Det finns även en aktiv hembygdsförening som bygger ett nytt centrum runt samhällets kiosk. Järnvägen ger liv åt det lilla samhället.