Om Toarpshus

AB Toarpshus är ett kommunalt bolag med uppgift att erbjuda trivsamma och väl utrustade lägenheter i Dalsjöfors kommundel. Styrelsen för bolaget består av lokala politiker med god kännedom om förhållandena i de olika bostadsområdena. Ordförande är Sven-Erik Andersson (s) och vice ordförande är Fredrik Nilströmer (L).

Det finns många skäl för dig och din familj att hyra en lägenhet av oss. Till dem hör att vår personal och HSBs organisation ger dig all den service som du kan önska dig. Personalen är anställd av HSB som ansvarar för förvaltningen av fastigheterna. 

Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.